ogloszenia

Strona główna » Aktualności » ogloszenia

wielkość tekstu:A | A | A

„Czy znajdę w tobie wiarę, jak powtórnie Przyjdę?”
Te słowa Pana  Jezusa Chrystusa skierowane są do każdego z nas. Każdy dzień, godzina, minuta, sekunda, uderzenie serca przybliża nas do spotkania ze Stwórcą. Dla nas - chrześcijan Jezus Chrystus ma  być wszystkim we wszystkim. Przez Niego w Nim i z Nim winniśmy przeżywać wszystko co przynosi nam dzień. Wiara powinna być podstawą naszej egzystencji. Czy tak jest?  Gdyby to powtórne przyjście pytanie Pana Jezusa:  nastąpiło  w 2021 roku, byłbyś tym w którym On by wiarę odnalazł?
Dajemy tobie do ręki małą książeczkę. Zawarta w niej treść może ci posłużyć do wzmocnienia relacje między tobą a Niebem. Przygotuje do bardziej świadomego i rozumnego kontaktu z osobowym Bogiem. Wyzwoli w tobie chęć wypłynięcia na głębię bez lęku. Poda propozycje na oddanie się do całkowitej dyspozycji Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu i Królowi i  jest  szansą,  powiedzenia -  tak  wierzę!
 Poniedziałek  -  Dzień  Aniołów
Niebo to cel naszej drogi życiowej. Stałymi mieszkańcami są Aniołowie dlatego jako pierwszych chcemy prosić o pomoc, tym bardziej, że każdy z nas  dostał od Stwórcy własnego Anioła Stróża. 
Rozpocznijmy od egzorcyzmu, abyśmy w duchu i prawdzie oddali Bogu należną część i aby nic i nikt nam nie przeszkodził w drodze ku Niebu.

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.


 Panie prosimy przymnóż nam wiary.
Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:
wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary
towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.
stałą ich opiekę w drodze życiowej
po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin.

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

Pozdrowienie I
Na cześć CHÓRU SERAFINÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów. Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie II
Na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie III
Na cześć CHÓRU TRONÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie IV
Na cześć CHÓRU PANOWAŃ
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie V
Na cześć CHÓRU MOCARSTW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie VI
Na cześć CHÓRU POTĘG
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie VII
Na cześć CHÓRU KSIĘSTW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie VIII
Na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Pozdrowienie IX
Na cześć CHÓRUANIOŁÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo
Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:
Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz
Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz
Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz
Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Ojcze Nasz
Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wtorek
Kandydatem do Nieba zaliczony zostałeś przez chrzest. Pamiętasz datę, tak bardzo dla ciebie ważną?

Data chrztu………………………………………………………….         
Twoje imię otrzymane na chrzcie. Znasz świętych o tym imieniu.? Odpowiedz sobie na pytanie: Wierzysz w świętych obcowanie?. 

Data Pierwszej Komunii Św. ……………………………….          
        
 Data Bierzmowania …………………………………………….         

 Data Sakramentu Małżeństwa ……………………………

 Data Sakramentu Kapłaństwa …………………………….


Sakramenty są źródłem życia dla duszy. Eucharystia pozwala ci uczestniczyć osobowo we wszystkich okolicznościach życia Jezusa. Nie byłeś obecny przy Jego narodzeniu, nauczaniu, cierpieniu i śmierci oraz zmartwychwstaniu, a Eucharystia tobie na to pozwala. Tęsknisz za tym spotkaniem? Jak często uczestniczysz we Mszy Świętej w ciągu tygodnia. To Eucharystia jest centrum naszego obcowania z Osobowym Bogiem. Postaraj się zrozumieć dlaczego apostołowie prosili Jesusa: „Panie przymnóż nam wiary”  Poproś i ty.
Modlitwa: 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Środa
Kolejny dzień przybliżania się do Nieba.
Tradycja Kościoła pozwala nie tylko lepiej zrozumieć życie Kościoła  przez wieki, ale  uczy  ciebie, że ty również jesteś jej autorem, twoja osoba jest ważna w istnieniu świata. Od twojej codziennej postawy chrześcijanina zależ teraz i w przyszłości kondycja wiary w świecie. Ty: sól ziemi i światłość dla świata, masz do dyspozycji wiele pewnych dróg. Jedną z nich to wybrani przez Boga ludzie do szczególnych zadań. Jest nim z pewnością jest Józef z Nazaretu. 
 Z Litanii do Św. Józefa Patrona roku 2021, wybierz wezwania, które wpisują się w twoje potrzeby stawania się mocniejszym w dawaniu świadectwa.
Litania do św. Józefa
Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 
Duchu Święty, Boże, -- 
Święta Trójco, jedyny Boże, -- 
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 
Święty Józefie, -- 
Przesławny Potomku Dawida, -- 
Światło Patriarchów, -- 
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 
Żywicielu Syna Bożego, -- 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 
Głowo Najświętszej Rodziny, -- 
Józefie najsprawiedliwszy, -- 
Józefie najczystszy, -- 
Józefie najroztropniejszy, -- 
Józefie najmężniejszy, -- 
Józefie najposłuszniejszy, -- 
Józefie najwierniejszy, -- 
Zwierciadło cierpliwości, -- 
Miłośniku ubóstwa, -- 
Wzorze pracujących, -- 
Ozdobo życia rodzinnego, -- 
Opiekunie dziewic, -- 
Podporo rodzin, -- 
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, -- 
Patronie umierających, -- 
Postrachu duchów piekielnych, --
Opiekunie Kościoła Świętego, --
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Józefa - Papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Czwartek
Każdy z nas przeznaczony jest do świętości. Prośmy o pomoc Polaków: świętych, błogosławionych i sług Bożych. Sam zdecyduj którego świętego chcesz prosić o szczególne wstawiennictwo przed majestatem Boga.
Patroni Polski: Św. Wojciech, Biskup Stanisław, Stanisław Kostka, Andrzej Bobola
Papież – Jan Paweł II
Prymas – Stefan Wyszyński
Kapłan –  Jerzy Popiełuszko
Zakonnik – Rafał Kalinowski 
Edmund Bojanowski 
Siostra Urszula Leduchowska, Faustyna Kowalska
Królowa Jadwiga 
Rozalia Celakówna, Karolina Kózkówna, Anna Jenke 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec - i pozostańcie jej wierni". – Jan Paweł II

Twoje postanowienia i modlitwy w drodze ku Niebu. …………………………
 Z jakimi świętymi nawiązałeś duchowy kontakt, oni są by tobie pomóc, pomyslałś o rodzicach dziatkach innych których spotykałeś a odeszli do domu Ojca. Postaraj się patrzeć na ludzi obok siebie, jaki maja kolor oczu, ich barwa głosu, zachowanie, zwróć szczególną uwagę jak rozmawiają z Bogiem. Pamiętaj,  że na ciebie też patrzą.


Piątek:
Przejdź ze Mną drogą, która prowadziła  Mnie na ukrzyżowanie.  
1.Wierzysz, że skazał mnie na śmierć Poncjusz Piłat? On miał takie prawo, ale krzyczał tłum, którego się bał i którego chciał usatysfakcjonować. Pamiętaj jeżeli idziesz za Mną nie rób nic, aby zadowolić tłum i nie lękaj się, bo dopiero sprawię, że się będziesz bał.
2.Gdy brałem krzyż, spełniała się moja wola i wola mojego Boga  Ojca Wszechmogącego , Stworzyciela Nieba i Ziemi. Pamiętaj jeżeli chcesz mnie naśladować to  wola Ojca  ma być twoją wolą. Tylko hojnych i radosnych dawców, Bóg miłuje. Zastanów się dlaczego krzyż – cierpienie ma tak wielki znaczenie w oczach Ojca? Jaka nauka poza Moją, z cierpienia uczyniła moc?
3.Mój upadek to świadectwo dla ciebie, że byłem także człowiekiem. Nic co ludzkie nie było mi obce. Nie obraziłem tylko nigdy Ojca za to ty zawsze możesz poprosić o przebaczenie, bo moje cierpienie i spełnienie Jego woli do końca dało ci taką szansę. Spróbuj się nad tym zastanowić. Przed kim ciebie broniłem?  Jak musisz być cenny w oczach Boga, że zgodził się bym tak cierpiał? Dlaczego szatanowi zależy byś we mnie nie dostrzegł Króla i Zbawcę.
4.Spotkanie moje z Mamą daje tobie pewność, że Ona jest w każdym miejscu, gdzie Ja Jestem. Nie schodź z drogi którą Jestem, pozbawiasz się wtedy największej ochrony jaką  Wam dałem. Wierzysz, że począłem się z Ducha Świętego i narodziłem się z Marii Panny. Ona ze wszystkich narodów na ziemi wybrała twój naród na Królową, jest w twoim domu, widzi potrzeby i wszystko może u mnie dla ciebie wyprosić. Zastanów się jak Ona u ciebie ma?
5.Doniósł bym krzyż, ale pomoc Szymona była wpisana w wolę Ojca.  Przez pewien odcinek krzyż na którym dokonała się zbawienie świata niósł człowiek taki jak ty. Zdobyłem dla ciebie Niebo, ale na drodze do niego masz z woli Ojca swój własny krzyż. Nie lękaj się. Nieś wytrwale, jego ciężar jest miarą miłości i zaufanie mojego do ciebie.
6.Zostawiłem tobie Moje Oblicze. Znasz Je , możesz je kontemplować wtedy z łatwością usłyszysz mój głos. Uważaj na to co i czego słuchasz. Tylko do pewnego czasu decydujesz kto ogarnie twój umysł. Jeżeli czerpiesz z niewłaściwego źródła, nie będziesz mógł żyć w prawdzie. Powrót do właściwego myślenia będzie  trudny i bolesny. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Niech twoje oblicze jaśnieje Moim blaskiem. Nie chciałbym  byś był obłudnikiem pełnym nieprawości. 
7.Kolejny upadek, jeszcze bardziej uświadamiał oprawcom, że nie jestem Synem Boga. Nic nie rozumieli. Jednych zaślepiła władza, innych, ambicja jeszcze inni kierowali się emocjami lub po prostu wykonywali polecenia przełożonych. Moi przyjaciele się przestraszyli i  uciekli pozostali mi towarzyszyli  w bólu zupełnie bezradni wobec wyroku. Tak może być z tobą, kiedy przeciwstawisz się  złemu. Możesz po ludzku zostać sam. Nie lękaj się! Ze mną był Mój Ojciec i Aniołowie. Z tobą będę jeszcze Ja, moja Mama i wszyscy święci. 
8.Moja mowa jest trudna, nie każdy ją chce słuchać. Trzeba spędzać ze Mną dużo czasu by ją zrozumieć. Ja dla ciebie mam zawsze czas. Zapragnij usłyszeć mój głos, zapewniam cię nikt kto zrobił mi miejsce w swoim sercu niczego więcej nie pragnie jak ze mną przebywać. Nie daj się jednak zwieść - Nie każdy  kto mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego. Trzeba wypełniać wolę Ojca, który jest w Niebie. Z ust twoich niech wychodzą słowa: tak, tak; nie, nie pamiętaj wszystko nadto od złego pochodzi.
9.Nie mieli oprawcy satysfakcji z mojego ostatniego upadku, bo rozkoszowali się już zbliżającym Mnie ukrzyżowaniem. Rozważaj moje cierpienie. Nauczy ono ciebie rozpoznawać czas szatana. Jak działa. Jakie ma metody, jakich używa narzędzi i słów.  Jak potrafi zdezorientować i zaślepić ludzi. Jakie wkłada w ich umysł myślenie. On jest i krąży wokół ciebie, szuka sposobu by cię dla piekła zdobyć. Sam się nie obronisz, jest zbyt przebiegły. Nieustannie ci udzielam łaski uświęcającej, korzystaj! To jest broń nie do pokonania przez nieprzyjaciela.
10.Moc w słabości się doskonali. Krzyż dla wielu to słabość, dla ufającym Mi - to siła. Dałem początek nowej propozycji życia ludziom. „Jeżeli chcesz”.

Jesteś człowiekiem wolnym stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Umiłowanym dzieckiem Bożym. Nie strać tej godności, nie bądź ślepym przewodnikiem ale solą ziemi i światłością dla świata. Pozwól mi być Królem twojego umysłu, woli i serca. Zaufaj i nie lękaj się, Jam zwyciężył świat.

Moja śmierć była konieczna, bo dała początek nowemu życiu. Nie stawiaj oporu złu. Wypełnij wolę Ojca. Jeżeli chcesz zamieszkać w królestwie mojego Ojca to zadbaj o Moje królestwo na ziemi. Przebaczaj z całego serca, dobrze czyń wszystkim, opowiadaj o wszystkim co dla ciebie uczyniłem. Ja jestem Królem. Moje królowanie możesz udowodnić swoim życiem, przyjmując Moje prawa i według nich postępując. Jesteś gotowy twoje serce, twój umysł twoja wola podporządkować pod prawa Mojego Królestwa.? 
Moja Mama cierpiała trzymając mnie nieżywego w ramionach, ale jej wiara i ufność Bogu  bezkrytycznie zjednoczyła się z wolą mojego Ojca. Słowa z Kanny  Galilejskiej tylko w jej sercu przez cały czas były aktualne. Moi przyjaciele stracili nadzieję na wszystko to czego się spodziewali słuchając moich słów i towarzysząc mi podczas ogromnej ilości cudów.  Prosili mnie o przymnożenie wiary, otrzymali, a jednak tej próby  nie wygrali. Nie lękaj  się zawsze proś o przymnożenie wiary, ale nieustannie ją rozwijaj  poprzez rozmowę ze Mną, spotkania na Eucharystii,  życie według czystości stanu. Bo będziesz miał swój czas na danie świadectwa. Proś Moją Mamę by ci pomogła go wygrać.
Mój pogrzeb  odbył się  w pośpiechu i nie było na nim dużo ludzi. Była tam Moja mama, kilku świętych ale całe Niebo.  Nadałem nowy wymiar temu wydarzeniu. Ze smutku i bólu uczyniłem radość i nadzieję.  Ze śmierci – życie. Nie lękaj się śmierci. Wierz w ciała zmartwychwstanie, wierz w  żywot wieczny! Twój strach i brak wiary we Mnie - jako Pana i Króla, pozwala szatanowi działać i dokonywać wielkiego spustoszenia w twoim umyśle, sercu i woli. Ja śmierć pokonałem, tym samym pokonałem wszelki strach, jaki może tobie towarzyszyć w życiu. Ja mogę cię wyzwolić od lęku.      Zaufaj Mi.  Stawiam przed tobą: życie i śmierć, dobro i zło - wybieraj.

 

Sobota
Poświecona jest NMP.
Maryja jest Wniebowziętą Niepokalanie - poczętą  Bogarodzicą Dziewicą.
Słowami kardynała Wyszyńskiego oddajmy się pod Jej opiekę
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.                            Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.                                                           Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Różaniec: propozycje: cz. Radosna – podziękowanie, cz. Światła – prośby, cz. Bolesna – wynagrodzenia, cz. Chwalebna – uwielbienie.

Niedziela
Przed Najświętszym Sakramentem
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!


Oddanie się Jezusowi Królowi
Ja    ……………………………………. W obecności wszystkich archaniołów, chórów anielskich  mojego anioła stróża, mojego patrona,  wszystkich świętych wraz z NMP. Przyrzekam Tobie Panie Jezu i Królu:
Słuchać twojego głosu
Przestrzegać Twoich ustaw i praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.
Bądź Królem mojego umysłu, woli i serca. Posyłaj mnie gdzie chcesz abym głosił Twoją naukę i Twoje Prawo. Pozwól mi być narzędziem w Twoich rękach do budowania Twojego królestwa na ziemi, spraw bym był świadkiem Twojej Prawdy, światłem dla innych na Twojej Drodze,   i bezkompromisowym w walce ze złem. Chcę  służyć tylko Tobie działać przez Ciebie z Tobą i w Tobie, Tak mi dopomóż Bóg. 
Jezu Chryste bądź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w moim życiu, w mojej Rodzinie  w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Amen

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.                                              Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,                                                     które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Na podstawie Pisma św. możemy podzielić aniołów na chóry. Ten teologiczny podział przyjmuje za kryterium stan natury, łaski i chwały. Nazwy aniołom nadał Dionizy Areopagita. Serafini (Iz 6, 2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy bezpośrednio wpatrują sią w twarz Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to Panowania (Kol 1, 16), które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są same Moce (Ef 1, 20-21), które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu. Po Mocach są Władze (Kol 1, 16), które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa (Kol 1, 16) które pomagają w zarządzeniu, wreszcie Archaniołowie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie (Rz 8, 38). Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej ilości ludzi. Powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. Stąd ich pozycja jest istotna. Michał, Gabriel i Rafał - to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia. Aniołowie są wspomniani w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu aż 222 razy.

czytano: 520 razy

autor: katarzyna-zamosc.pl

data dodania: 2021-01-21 15:14:21

Aktualności
 • Czwartek, 21 stycznia 2021 ogloszenia

  „Czy znajdę w tobie wiarę, jak powtórnie Przyjdę?” Te słowa Pana  Jezusa Chrystusa skierowane są do każdego z nas. Każdy dzień, godzina, minuta, sekunda, uderzenie ...

dalej
dalej
Ciekawostki
Dawny kościół klasztorny reformatów, pod wezwaniem św. Piotra z Alkantary został ufundowany w 1674 roku przez Hieronima Żaboklickiego. Pierwsza kaplica zlokalizowana w budynku zaadaptowanym na ten cel, została poświęcona w 1674 roku przez biskupa Mikołaja Świrskiego. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła był poświęcony w 1680 roku, a pod budowę klasztoru w 1683 roku.
dalej

Rektorat Kościoła pw. św. Katarzyny
ul. Ormiańska 11/2, 22-400 Zamość

tel.: 84 627 15 99
e-mail: rektorat@katarzyna-zamosc.pl

 • 57502923_664447963978413_7957154594969092096_n1597
 • 57395834_664447837311759_7918517077764210688_n1597
 • 57262894_664447527311790_6572294166204645376_n1597
 • 57168326_664448210645055_3441256947221790720_n1597
 • 57155459_664447803978429_6118205643573690368_n1597
Kościół Rektoralny Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu. "Boże, Ty ukazujesz moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus"
Zapytanie
Poleć stronę
 • gal1902
 • gal2397
 • gal3625